Udtalelser Terapeut Uddannelse

Deltagerne siger:

“Efter at have været på EFT Grundkurset og det første modul på EFT Terapeut Uddannelsen er jeg rigtig glad for, at jeg valgte at lære EFT. 

Det giver så god mening for mig at arbejde med krop og psyke i en behandling, der understøtter menneskets selv-helende kræfter i stedet for at prøve at “bekæmpe” en sygdom eller et problem. EFT er en venlig og nænsom behandling samtidig med, at den er konfronterende og dybt helende. 

Den reelle ligeværdighed mellem terapeut og klient er tydelig og tiltaler mig meget. Jeg er meget glad for, at det i undervisningen gøres så klart, at terapeuten må arbejde løbende med sine egne problemer og livstemaer for at kunne træde til side med sit ego og stille sig til rådighed for klientens proces. At terapeuten dermed selv modtager heling i overflod er helt fantastisk.

Undervisningen skifter mellem teoretiske oplæg, øvelser og drøftelser i den samlede gruppe. Nete sørger dermed for, at energien holdes oppe, fordi vi hele tiden inviteres til at deltage aktivt. Jeg har følt mig vældig godt modtaget i dejlige lokaler og god stemning.

Nete er altid klar til at hjælpe os, hvis noget bliver overvældende – samtidig med at hun viser os tillid til, at vi kan håndtere de følelser, vi kommer i kontakt med gennem øvelserne. Jeg vil karakterisere Netes måde at lede undervisningen på som varm, engageret, kærligt nærværende og professionel. Jeg glæder mig til at fortsætte uddannelsen.” 

– Benedikte Exner

Efter et livs søgen efter….”det”, der kunne hjælpe mig til at få det godt, få ryddet op i gamle smertefulde erindringer/følelser, faldt jeg “utilfældigt – tilfældigt” over din hjemmeside sidste år. Jeg slubrede det, jeg læste i mig, og var helt overbevist om at EFT det måtte jeg prøve. Jeg havde held i sprøjten, for jeg kunne nå at komme med på grundkurset lige inden det startede og så med på Terapeut Uddannelsen.

Jeg har arbejdet som terapeut i snart 10 år med afhængighed og selvudvikling som primære problematikker. Aldrig i de 10 år har jeg oplevet at få overleveret så effektivt og mangfoldigt et redskab som EFT! Jeg har taget syv mile spring i forhold til mine egne (tilbageværende) problematikker, og i forhold til at hjælpe andre har jeg aldrig følt mig bedre rustet og klædt på end nu.

EFT er for mig i sandhed “The Missing Link”, som kan være med til (skal være med til) at effektivisere behandling i det, jeg arbejder med. Tak Nete, for super professionel og inspirerende undervisning og guiden gennem uddannelsen. Jeg føler mig klædt på til at arbejde med andre på en givende og levende måde nu, og i forhold il mit eget liv har jeg daglig glæde af EFT.”

– Carsten

For 1 1/2 år siden var jeg på det 2 dages EFT Grundkursus på EFT Centret. Det skærpede virkelig appetitten – jeg fik en fornemmelse af hvilke muligheder, der ligger i  denne metode. Så jeg sprang med glæde på EFT Terapeut Uddannelsen, da den blev en realitet. Min motivation for at starte på uddannelsen var, at jeg så EFT som et rigtig godt redskab, jeg kunne bruge i min coach-virksomhed.

Det har vist sig at holde stik! Jeg føler nu, at jeg langt bedre kan hjælpe mine coaching-klienter – mennesker, der skal lære at leve med kronisk sygdom/kroniske smerter – videre, og samtidig er det fantastik at kunne give dem et værktøj, de hurtigt kan lære og bruge som hjælp til selvhjælp.

Personligt har jeg oplevet at kunne lindre mine egne kroniske smerter ved hjælp af EFT og skære ned på min medicin. Jeg har fået øjnene op for, hvor komplekse smerter er – at det kan være nødvendigt for at få det bedre at arbejde med ting, der er sket for mange år siden f.eks. i barndommen, som måske ikke umiddelbart ser ud til at have noget med smerterne at gøre.

Uddannelsen veksler mellem teoretiske oplæg og en masse øvelser, så man virkelig får metoden “ind under huden”. Den giver et rigtig godt overblik over metoden og de mange forskellige indfaldsvinkler til den. Vi har fået lejlighed til at dykke ned i nogle spændende måder, man kan arbejde med EFT på.

Hver især har vi nok fundet vore favorit-metoder, som vi fremover vil arbejde med og dygtiggøre os yderligere indenfor. Jeg kan anbefale uddannelsen til alle, der interesserer sig for personlig udvikling og energipsykologi – hvad enten man ønsker at kombinere metoden med det, man arbejder med i forvejen eller satser på udelukkende at arbejde med EFT. “

– Lone

 

 

 

>